Khwabon Ki Tabeer Pay Se

Advertisement

Khwabon Ki Tabeer Pay Se

pashna-paepadnapatila
pazaibpabandpalan
pabandikardanpaetabaphandarakhna
pardadaripardaparpahan
parindapakharparsto
pariparwanaparniyan
pastparchafaroshparwazkardan
pashtpastanbandpastan
pashapasham-aounpashta
palangpattapalas
panbadanapanbapalta
pehloopaneerpand-dan
pulbananaposteenpost
piyazpathapaishigriftan
pirozapirahanpiyala
paishanipaisipeershudan
peekarpaikanpaisha-hunar
pilawarpeel-goshpail-hathi
paneer-khushakpaiyah-khordanpaimana
pashta-tilpukhta-masoorpiyas
purana-kaprapani-ki-neharpanja
peepphorapal-pal
pehalwan-bana-dekhnaprindon-ki-awazphatkariyan
pait-bhara-howaphankipindali
podphatkaripara
pajamapaitphephra
palaigpashampul-sirat
pehalwanpastapasina-ana
pahaarphoolpahari-kawa
podinaposhakpasso
pani-ki-mushakpachampalkain
pukhta-sharabpukarne-walapakhana
parpodaparnala
patka-bandha-dekhna
Advertisement

Leave a Reply

Back to top button